Algemene Voorwaarden ~

 

  1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. De overeenkomst is geldig vanaf de datum van de overeenkomst en is van onbepaalde duur.
1.2. De overeenkomst kan op ieder moment door de afnemer alsmede door de aanbieder opgezegd worden, zonder enig opzegtermijn.

1.3. Bij opzegging dienen zowel de afnemer als de aanbieder al het verschuldigde te retourneren alsmede te betalen indien dit van toepassing is, binnen 14 kalenderdagen.

1.4. Wanneer er gerefereerd wordt aan producten die door de aanbieder aangeboden worden aan de afnemer, worden hier met name de volgende producten mee bedoelt : vouchers met pincodes voor het opwaarderen van beltegoeden, internet betaalkaarten, internationaal mobile top up en andere digitale opwaardeer producten.

1.5. Indien er sprake is van incasso kosten, worden die ten alle tijden in rekening gebracht bij de afnemer. De aanbieder is aangesloten met trivium incasso in Belgie

1.6. Deze overeenkomst is aan wijzigingen onderhevig. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden de website van de aanbieder namelijk : www.epins.be  De artikelen die op de website van vermeld staan zijn de meest recente artikelen en hebben overwicht op deze overeenkomst. Ten alle tijde kan de meest recente versie opgevraagd worden bij de aanbieder.

 

  1. VERANTWOORDELIJKHEDEN

2.1. Aanbieder

2.1.1. De aanbieder is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud en het oplossen van technische problemen met betrekking tot het uitgeleende utiliteitskanaal aan de afnemer.

2.1.2. De aanbieder is verantwoordelijk voor de aanleveren en beschikbaarstelling van producten door middel van de technische middelen die door de aanbieder beschikbaar gesteld worden aan de afnemer.

2.1.3. De aanbieder fungeert als tussenhandelaar welke producten van diverse providers verkoopt. De correctheid van de pincodes valt onder de verantwoordelijkheid van de provider.
2.1.4. De aanbieder zal zijn verantwoordelijkheid nemen op het moment dat de afnemer de aanbieder kan voorzien van een schriftelijke bevestiging van de provider waarin wordt bevestigd dat de fout niet bij de provider ligt.

2.1.5. De aanbieder verklaart in het kader van goed ondernemerschap de intentie te hebben om de afnemer zo veel mogelijk binnen alle redelijkheid goede service te verlenen.

2.1.6. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die opgelopen wordt door het gebruik van het utiliteitskanaal, zoals de technische storingen die niet gelijk kunnen opgelost worden.

2.2. Afnemer

2.2.1. De afnemer is verantwoordelijk voor het in goede staat terug te geven van het utiliteitskanaal aan de aanbieder. Indien bij het einde van de overeenkomst het utiliteitskanaal niet meer in goede staat is, zal de aanbieder de opgedane schade middels de borg verrekenen.

2.2.2. Bij technische problemen dient de afnemer direct contact op te nemen met de aanbieder. 2.2.3. De afnemer is verantwoordelijk voor de bevoorrading van het printpapier.

2.2.4. De afnemer dient te aanbieder ten alle tijden op de hoogte te houden van de bedrijfswijzigingen die relevant zijn voor de zakelijke relatie.

2.3. Provider

2.3.1. Onder een provider worden in deze overeenkomt verstaan, de partij die merk eigenaar is van het product.

2.3.2. De aanbieder fungeert als tussenhandelaar welke producten van diverse providers verkoopt. De correctheid van de pincodes valt onder de verantwoordelijkheid van de provider.

  1. DIENSTVERLENING 3.1.

De aanbieder stelt zichzelf ten dienste middels haar klantenservice welke op werkdagen kantoor uren bereikbaar is.  Buiten kantoortijden is de aanbieder alleen voor spoed gevallen bij telefonisch problemen bereikbaar. Voor de meest recente contact gegevens van de aanbieder verwijst de aanbieder de afnemer naar de website www.epins.be.

3.2. De aanbieder zal eerst trachten om de afnemer direct en op afstand te helpen. Indien het niet gelukt is om op afstand de afnemer te assisteren, zal de afnemer de aanbieder verzoeken om per aangetekende post het utiliteitskanaal te retourneren voor reparatie. De aanbieder zal tevens per aangetekende post een vervanging utiliteitskanaal naar de aanbieder versturen.

3.3. De kosten voor het retour sturen van de aangetekende post zijn voor de rekening van de aanbieder.

3.4. Indien de dienstverleningen acties beschreven in utiliteitskanaal 3.2 en 3.3 het probleem van de aanbieder niet hebben opgelost, kan de aanbieder ervoor kiezen om de afnemer persoonlijk te bezoeken.

3.5. Voor nadere toelichting omtrent het crediteringsbeleid wordt naar het bijgeleverde protocol verwezen.

  1. BORG 4.1.

Algemeen 4.1.1. De afnemer betaalt een borg welke hoort bij het uitgeleende utiliteitskanaal aan de aanbieder.

4.1.2. Indien de afnemer geen borg heeft betaald en gedurende 1 kalender maand geen producten van de aanbieder heeft verkocht, behoudt de aanbieder het recht om het uitgeleende utiliteitskanaal terug te vragen aan de afnemer.

4.2. Betaling de borg dient overgemaakt te worden naar de rekening nummer de aanbieder.

4.4. Terug betaling Borg
4.4.1. Bij het einde van de overeenkomst dient de aanbieder het borg bedrag te storneren binnen 14 kalenderdagen indien de afnemer het uitgeleende utiliteitskanaal in goede staat aan de aanbieder heeft geretourneerd.

4.4.2. Indien er schade is aan het utiliteitskanaal, zal de aanbieder die verreken met het betaalde borg bedrag.

4.4.3. Indien de afnemer geen borg heeft betaald en het utiliteitskanaal niet terug wenst te geven zal de aanbieder de afnemer een bedrag van € 350 in rekening brengen welke binnen 14 kalenderdagen betaald dient te worden aan de aanbieder.

Indien de afnemer borg heeft betaald en gedurende 3 kalender maanden geen producten van de aanbieder heeft ingekocht, behoudt de aanbieder zich het recht om het uitgeleende utiliteitskanaal terug te vragen aan de afnemer. Indien de afnemer het utiliteitskanaal niet wenst terug te geven, het is niet verplicht later moment door de aanbieder de utiliteitskanaal niet terug te nemen.

5.1.1. De afnemer kan op het platform van de aanbieder zijn account opwaarderen.

5.1.2. Zolang er nog geen pintransactie heeft plaatsgevonden is en blijft het bedrag wat de afnemer heeft opgewaardeerd van de afnemer.

5.2. Post Paid : Achteraf betaling

5.2.1. Het is mogelijk dat de afnemer de facturen achteraf betaald aan de aanbieder voor de verkocht vouchers van voorafgaande week verkocht heeft.

5.2.2. De aanbieder behoudt zich het recht voor om de hoogte van het credit van de afnemer ten alle tijden aan te passen aan de hand van de behaalde resultaten.

5.2.3. De afnemer dient de factuur binnen enkel dagenkalenderdagen na dagtekening van de factuur aan de aanbieder te betalen. In het algemeen maandag wordt factuur gestuurd, voor het weekend moet betaald worden.

  1. Creditering bedragen worden alleen gecrediteerd indien de afnemer met bewijs stukken afkomstig van de provider kan aantonen dat het gegeven product incorrect is of niet functioneert.

7 Misbruik

7.2.1. Het utiliteitskanaal is uitsluitend bestemd voor het verkopen van producten die door de aanbieder aangeboden worden. Misbruik of gebruik voor andere doeleinden kan leiden tot directe inname van het product door de aanbieder.

7.2.2. Indien de afnemer het utiliteitskanaal van de aanbieder gebruikt om andere producten te verkopen zoals bijvoorbeeld producten van een (mogelijke) concurrent van de aanbieder, zal de aanbieder de afnemer een boete bedrag opleggen. Kan de aanbieder overgaan tot het inschakelen van een incasso bureau.

De omgaan met inlog gegevens is eigen verantwoordelijk van de afnemer. Aanbieder attendeert de afnemer tijd tot tijd de wachtwoord de wijzigen.
Op dit contract is de Nederlandse wetgeving van toepassing.